Warunki odstąpienia

 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia  przed jego upływem. Klient deklaruje wolę skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy poprzez sporządzenie i wysłanie oświadczenia o odstąpieniu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
1.1. pisemnie na adres: Cykarzew Północny ul. Rumiankowa 97 42-231 Cykarzew
1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zwroty@wypalanki.com.pl

1.     Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

2.     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

3.     Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem po dostaniu zwrotu towaru

4.     Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6.     Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.     Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy dostępne są w regulaminie sklepu www.wypalanki.com.pl

9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.